Verstrekken Briefadres door Gemeenten wordt verplicht

woensdag 1 december 2021

Het komt regelmatig voor dat burgers niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Uitsluiting uit de BRP sluit burgers ook uit van zorg en voorzieningen. Dat kan forse consequenties hebben, zoals dakloosheid. Daarom zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Divosa schreef een handreiking voor gemeenten om hen te ondersteunen bij de uitvoering.

Het niet verstrekken van een briefadres door gemeenten is één van de oorzaken van dakloosheid. Dat constateert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het rapport ‘Herstel begint met een huis’. Het komt volgens de RVS regelmatig voor dat burgers niet zijn ingeschreven in de BRP of uitgeschreven (dreigen te) worden. Het gevolg daarvan is vaak dat mensen in een kwetsbare situatie niet de zorg en voorzieningen kunnen aanvragen die zij nodig hebben. En dat kan weer leiden tot dakloosheid en/of verdere escalatie van persoonlijke problematiek. Een briefadres kan dat voorkomen en een noodzakelijke eerste stap zijn in het herstel.

Daarom wordt de Wet BRP per 1 januari 2022 gewijzigd.
De huidige bevoegdheid van gemeenten om iemand in te schrijven op een briefadres wordt vervangen door een wettelijke verplichting. Als er geen briefadresgever beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden.

Maatwerk toepassen

Deze wijziging is niet alleen belangrijk voor de afdelingen Burgerzaken, waar doorgaans de registratie in de BRP plaatsvindt. Het voorkomen van dakloosheid en het voorkomen van (verdere) escalatie vraagt om samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners. Dat zal soms om maatwerk vragen. Door maatwerk toe te passen kunnen gemeenten een keten van besluiten en gebeurtenissen voorkomen, en daarmee het ontstaan van dakloosheid verhinderen.

Handreiking briefadressen en het voorkomen van dakloosheid

De ministeries van BZK, VWS en SZW hebben Divosa gevraagd om in het kader van deze wetswijziging, gemeenten te ondersteunen bij een goede uitvoering. Doel van deze handreiking is concrete handvatten en voorbeelden te bieden, zodat gemeenten praktisch en snel aan de slag kunnen met de gewijzigde regelgeving.

Meer informatie

Bron: https://www.divosa.nl/nieuws/verstrekken-briefadres-wordt-verplicht-voor-gemeenten-divosa-handreiking-ondersteunt