Thuislozen gids

DE INFORMATIE GIDS VOOR MENSEN DIE GEEN HUIS MEER HEBBEN, SLECHTS EEN VOORLOPIG ONDERKOMEN HEBBEN OF VREZEN HUN HUIS KWIJT TE RAKEN

Mevrouw, Mijnheer,
Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor
mensen die dakloos zijn of die vrezen dakloos te
worden. Als u zich in deze situatie bevindt, dan
moet u meer dan ooit weten welke rechten u kan
laten gelden om een betere toekomst mogelijk te
maken. Deze gids is een vernieuwde versie en
bevat de meest recente informatie over zaken
waarop u recht heeft en bij welke dienst u daar
voor terecht kan.

Het Sociaal Steunpunt heeft deze gids gemaakt in
samenwerking met de Ketenpartners. De
vrijwilligers van het Sociaal Steunpunt kennen de
moeilijkheden die daklozen onder vinden zeer
goed. Uit ervaring en uit gesprekken met daklozen
weten zij welke informatie van kapitaal belang is
voor iemand die er bovenop wil komen en die haar
of zijn waardigheid wil terugvinden.