Over Sociaal Steunpunt

Wat doet Sociaal Steunpunt voor Enschedese dak – en thuislozen mensen?

 

Sociaal Steunpunt biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan Enschedese dak- en thuislozen met een rechtsvraag.

Vaak liggen er meer problemen achter de juridische vraag. Sociaal Steunpunt werkt structureel samen met andere hulpverleners en organisaties, zodat er een doorverwijzing kan plaatsvinden als er sprake is van meerdere hulpvragen/problematiek.

Wij kunnen onder andere juridische ondersteuning bieden op het gebied van:

  • Sociale zekerheidsrecht; bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een besluit over uw uitkering of toeslag.
  • Sociale voorzieningen; bijvoorbeeld voor ondersteuning bij afwijzingen (opvang/briefadres) en schorsingen.
  • Arbeidsconflicten; bijvoorbeeld indien uw arbeidsomstandigheden niet goed zijn of u niet het loon krijgt waar u recht op heeft.
  • Lichte vergrijpen en Mulder boetes; indien u bezwaar of beroep wil aantekenen.
  • Discriminatie
  • Gezondheidsrecht; indien u van mening bent dat u niet de juiste kwaliteit van zorg krijgt.
  • Huurbescherming/woonrecht; indien u dreigt uit huis te worden gezet.
  • Onterechte of te hoge beslaglegging.
  • Schuldhulp

Wat doen we niet?
We helpen niet op het gebied van strafrecht, civiel recht, financiën, belastingen, vreemdelingenrecht en psychosociale hulp. Indien uw hulpvraag niet valt onder onze expertise, dan helpen wij bij het vinden van de juiste weg naar professionele dienstverlening. Dat kan gaan om informatie en advies, bemiddeling, verdere ondersteuning of een gerichte doorverwijzing.

Sociaal Steunpunt is een onafhankelijke organisatie. Onze ondersteuning is altijd gratis.

Hoe werken we?

Wij zijn elke werkdag tussen 10:00 en 16:00 uur telefonisch bereikbaar en werken op afspraak. U kunt ook altijd een mail sturen. Als advies en informatie niet genoeg zijn, gaan we na of een juridische actie kans van slagen heeft. Zo nodig verwijzen we u door naar een gespecialiseerde advocaat.

Contact

U kunt de straatjurist op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 06 –

E-mail: info@sociaalsteunpunt.nl

Adres:

 

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Wij zitten in kamer 16

 

 

Sociaal Steunpunt is een onderdeel van Stichting Belangenbehartiging Enschedese dak- en thuislozen.
IBAN  ….
KvK …..

Overige informatie

2013 Jaarverslag juridisch steunpunt def
2014 Bureau straatjurist jaarverslag def
2015 Bureau straatjurist jaarverslag def
2016 Jaarverslag Bureau straatjurist def

2013 Een auto als huis
2014 deviant
2014 Parool Ook BBB voor andere daklozen
2015-De-staat-verdrukt-Renata-Rotscheid
2017Het mag allemaal wel wat socialer – Z!
2017 Jochem Westert, Dakloosheid als juridisch probleem, Sociaal bestek 2017, nr. 3. 
2017 NJB44_ART_1 Zelfredzame dakloze
2018 Ingezonden brief NRC 2 juni 2018
2018 Interview Jaarverslag 2017 CRvdM
2019 jaarverslag