Met schulden in de opvang

 

 

 

Meer weten:
Dakloze personen zonder OGGz -problematiek en hun ondersteuning – Trimbos Instituut
Doorstroom belemmerd door financiële knelpunten – Leger des Heils
Drie tips voor effectievere schuldhulpverlening dak- en thuislozen 
Een onbemind probleem (over directe en indirecte kosten van de opvang)
Factsheet_Bankhoppers
Facstsheet dak- en thuisloze jongeren in Nederland – Movisie en SZN
Factsheet schulden in de opvang 2018
Financiële knelpunten die uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen belemmeren – Leger des Heils en anderen 
Financieel Kwetsbare mannen – CBS statistische trends
Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid – Tamara Madern en het Nibud
Hiemstra en de Vries – Meedoen zonder schulden voor daklozen 
Kennisbundel schulden in de opvang 
NOS – Schulden houden honderden vast in de daklozenopvang 
Ondersteuning van dakloze personen zonder OGGz-problematiek – Trimbos Instituut
Schulden in opvang en beschermd wonen vragen om specifieke aanpak
Schulden oplossen met mensen in de maatschappelijke opvang 
Valente Schulden in de opvang
Valente Schulden in de opvang en beschermd wonen pdf
Weten is nog geen doen – WRR
Zelfredzaamheidsmatrix