Rechten op straat

Nederlandse Rechten

Centrumgemeenten taken en verantwoordelijkheden

Terugtrekkende overheid …..

Afdwingbare rechten

Europese Rechten

Onderdak – recht op huisvesting
Veiligheid
Eten

Mensenrechten op straat

Gids voor thuislozen

Binnenkort verschijnt van onze hand de Gids voor thuislozen.
Hierin worden de rechten van……..

 

Deze gids willen wij in samenwerking met de ketenpartners (Humanitas Onderdak, Leger des Heils Enschede, Wijkteam Enschede en gemeente Enschede) allereerst verspreiden in Enschede. Later willen wij de Thuislozen Gids uitrollen in heel Nederland.

In de thuislozen gids wordt extra aandacht gegeven aan de groep economische daklozen, ook wel nieuwe daklozen genoemd. Dit zijn dak- en thuislozen zonder oGGZ problematiek.
Mensen die door tegenslagen zoals: scheiding, schulden, baanverlies, ziekte, Corona in de dak- of thuisloosheid belanden.

Momenteel worden deze mensen aangeduid met termen  zoals:
Bankslapers, Bankhopers, Pechmannen, Dakloze jongeren, Stropdasdaklozen, Economische daklozen en nieuwe daklozen. 

Ook steeds meer ouderen, alleenstaanden met kinderen en hele gezinnen raken hun huis kwijt. Onze verwachting is dat dit in heel Europa door de economische schade van de Corona crisis een groter probleem zal worden. 

Nu kijkt Nederland nog vaak weg op basis van het eigen-krachtcriterium. De zelfredzame dakloze wordt aan zijn lot of  aan
zijn / haar sociale netwerk overgelaten. Een sociaal netwerk dat voor velen vaak maar tijdelijke een oplossing biedt. Bovendien zijn er steeds meer alleenstaanden, die een slecht of geen sociaal netwerk hebben, waar ze terecht kunnen. Dit is het nadeel van steeds meer individualisme in de samenleving. De overheid gaat teveel uit van zelfredzaamheid en de participatie maatschappij gedachte en zij heeft zich de laatste jaren steeds meer teruggetrokken.