Huisstijl

Logo

In het Sociaal Steunpunt logo zitten de volgende elementen:

 • Rode Pijl
 • Groene steunkleur
 • 5 Figuren die de pijl omhoog proberen te trekken
 • Kairos (de zesde erboven zwevende figuur

Achter het logo van het Sociaal Steunpunt zit de onderstaande filosofie en boodschap: 

Rode Pijl
Staat voor de problemen en het weer vlot trekken van de problemen naar een goede oplossing in de toekomst. Een toekomst waar het beter gaat. De diepste diep wordt opgevolgd door een groei op persoonlijk vlak.

Groene steunkleur
Staat voor genezing en steun, de oplossing van de problemen.

5 Figuren die de pijl omhoog proberen te trekken
Staat voor het gezamenlijk vlot trekken van de problemen, waar de cliënt zelf ook actief aan meewerkt. De hele keten en alle ketenpartners werken samen en er is een duidelijke regie door 1 ondersteuner. Deze ondersteuner werkt als trouble shooter in de hele keten en betrekt de cliënt bij de oplossing van zijn of haar problemen. De cliënt blijft de probleemhouder. De cliënt wordt door de ondersteuner gecoached om de hele keten succesvol te doorlopen tot de problemen van de cliënt zijn opgelost of beheersbaar zijn.

Kairos (de zesde erboven zwevende figuur) 
Staat voor het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. En voor het feit dat de tijd voorbij vliegt (Tempus Fugit).

Kairos (Mythologie) – Het juiste moment  om iets voor elkaar te krijgen

Kairos (Oudgrieks: Καιρος), ook wel weergegeven als Caerus, is in de Griekse mythologie de personificatie van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. Hij was het jongste goddelijke kind van de oppergod Zeus.

Veel van de goddelijke wezens in de Griekse mythologie waren een verpersoonlijking van een abstract begrip dat belangrijk is in het bestaan van mensen. Het Oudgriekse woord voor dat begrip werd dan met een hoofdletter gespeld, de naam van zo’n wezen, dat meestal op een niveau tussen echte goden en mensen stond: een daimon (Oudgrieks: Δαίμων).[1] Op die manier stond Kairos voor καιρός, het geschikte moment, de uitgelezen kans om een doel te bereiken.

De naam ‘Caerus’ is een overzetting van de naam ‘Kairos’ in het Latijn. De vergelijkbare Romeinse godheid heette Occasio of Tempus. Ook Fortuna neemt weleens een vergelijkbare plaats in.

Kairos wordt afgebeeld zonder kleren en kaal, afgezien van een haarlok op zijn voorhoofd. De betekenis hiervan is dat je een kans kunt grijpen als je hem vooraf aan ziet komen, maar achteraf is er geen manier om hem weer terug te halen. Net als Hermes wordt hij vaak afgebeeld met vleugels aan zijn voeten, omdat de gelegenheid snel weer voorbij is.

Hij is altijd jong en mooi, want er is steeds weer een nieuwe gelegenheid die schoonheid voort kan brengen en met de schoonheid vergaan ook de kansen. Hij heeft vaak een scheermes of een weegschaal bij zich, wat benadrukt dat de gelegenheid een kritiek moment is: scherp onderscheidend en doorslaggevend voor het vervolg.

Posidippus van Pella, een Grieks dichter uit de 3e eeuw v. Chr., heeft een epigram (AP 16.275) over een standbeeld van Kairos geschreven. Ausonius een Latijns dichter uit de 4e eeuw heeft hiervan een bewerking in het Latijn gemaakt (Epigrammen 12) die gaat over de godin Occasio. Erasmus heeft beide versies, met een eigen vertaling in het Latijn opgenomen in zijn ‘Adagia’ (595=I.6.95)

Pausanias vermeldt in zijn Beschrijving van Griekenland in boek 5 (5.14.9) onder de altaren bij Olympia ook het altaar van Kairos en vertelt dat een van de gedichten van Ion uit Chios een hymne aan Kairos is.[2]

De Griekse sofist en redenaar Callistratus, die leefde in de 3e of 4e eeuw, schreef in zijn Ekphraseis (Latijn: Statuarum descriptiones) veertien beroemde beeldhouwwerken, waaronder het beeld van Kairos in Sicyon, gemaakt door de beeldhouwer Lysippos.

In de Fabulae Aesopiae (Fabels van Aesopus) van Phaedrus geeft boek 5, fabel 8 een beschrijving van Kairos, onder de Latijnse naam Tempus:[3]

Tempus
Cursu uolucri, pendens in nouacula,
caluus, comosa fronte, nudo corpore,
quem si occuparis, teneas, elapsum semel
non ipse possit Iuppiter reprehendere,
occasionem rerum significat breuem.
Effectus impediret ne segnis mora,
finxere antiqui talem effigiem Temporis.
Het Moment
In vliegende sprint, balancerend op de rand van de snede,
kaal met een haarlok op zijn voorhoofd, het lichaam bloot –
greep je hem vooraf, houd je hem vast, maar eenmaal ontsnapt
kan Jupiter zelf hem niet eens terughalen –
zo geeft hij uitdrukking aan het korte moment dat daden mogelijk zijn.
Om resultaten niet mis te lopen door getreuzel
bedacht men in het verleden dit beeld van Het Moment.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kairos_(mythologie)

Kairos (mythology)

Kairos (Ancient Greekκαιρός) is an Ancient Greek word meaning the right, critical, or opportune moment.[1] The ancient Greeks had two words for timechronos (χρόνος) and kairos. The former refers to chronological or sequential time, while the latter signifies a proper or opportune time for action. While chronos is quantitative, kairos has a qualitative, permanent nature.[2] Kairos also means weather in Modern Greek. The plural, καιροί (kairoi (Ancient and Modern Greek)) means the times. Kairos is a term, idea, and practice that has been applied in several fields including classical rhetoric, modern rhetoric, digital media, Christian theology, and science.

Origins

In Onians’ 1951 etymological studies of the word, he traces the primary root back to the ancient Greek association with both archery and weaving. In archery, kairos denotes the moment in which an arrow may be fired with sufficient force to penetrate a target. In weaving, kairos denotes the moment in which the shuttle could be passed through threads on the loom.[3] Similarly enough, E.C White published a work called Kaironomia, where he talks about this same concept. White describes it as,“long, tunnel-like aperture through which the archer’s arrow has to pass,” and “when the weaver must draw the yarn through a gap that momentarily opens in the warp of the cloth being woven”.[4] Both examples are a show of an exact choice needed to be made.

In the literature of the classical period, writers and orators used kairos to specify moments when the opportune action was made, often through metaphors involving archery and one’s ability to aim and fire at the exact right time on-target. For example, in The Suppliants, a drama written by EuripidesAdrastus describes the ability to influence and change another person’s mind by “aiming their bow beyond the kairos.” Kairos in general was formulated as a tool to explain and understand the interposition of humans for their actions and the due consequences.[5]

Kairos is also an alternate spelling of the minor Greek deity Caerus, the god of luck and opportunity.[6]

In classical rhetoric

In rhetorickairos is “a passing instant when an opening appears which must be driven through with force if success is to be achieved.”[7]

Kairos was central to the Sophists, who stressed the rhetor’s ability to adapt to and take advantage of changing, contingent circumstances. In PanathenaicusIsocrates writes that educated people are those “who manage well the circumstances which they encounter day by day, and who possess a judgment which is accurate in meeting occasions as they arise and rarely misses the expedient course of action”.

Kairos is also very important in Aristotle‘s scheme of rhetoric. Kairos is, for Aristotle, the time and space context in which the proof will be delivered. Kairos stands alongside other contextual elements of rhetoric: The Audience, which is the psychological and emotional makeup of those who will receive the proof; and To Prepon, which is the style with which the orator clothes the proof.

In Ancient Greece, “kairos” was utilized by both of the two main schools of thought in the field of rhetoric. The competing schools were that of the Sophists, and that of their opposition, led by individuals such as Aristotle and Plato. Sophism approached rhetoric as an art form. Members of the school would travel around Greece teaching citizens about the art of rhetoric and successful discourse. In his article “Toward a Sophistic Definition of Rhetoric”, John Poulakos defines rhetoric from a Sophistic perspective as follows: “Rhetoric is the art which seeks to capture in opportune moments that which is appropriate and attempts to suggest that which is possible.”[8] Aristotle and Plato, on the other hand, viewed Sophistic rhetoric as a tool used to manipulate others, and criticized those who taught it.

Kairos fits into the Sophistic scheme of rhetoric in conjunction with the ideas of prepon and dynaton. These two terms combined with kairos are their keys to successful rhetoric. As stated by Poulakos, Prepon deals with the notion that “what is said must conform to both audience and occasion.”[8] Dynaton has to do with the idea of the possible, or what the speaker is attempting to convince the audience of. Kairos in the Sophistic context is based on the thought that speech must happen at a certain time in order for it to be most effective. If rhetoric is to be meaningful and successful, it must be presented at the right moment, or else it will not have the same impact on the members of the audience.

Aristotle and his followers also discuss the importance of kairos in their teachings. In his Rhetoric, one of the ways that Aristotle uses the idea of kairos is in reference to the specificity of each rhetorical situation. Aristotle believed that each rhetorical situation was different, and therefore different rhetorical devices needed to be applied at that point in time. One of the most well known parts of Aristotle’s Rhetoric is when he discusses the roles of pathos, ethos, and logos. Aristotle ties kairos to these concepts, claiming that there are times in each rhetorical situation when one needs to be utilized over the others.[9]

Kairos has classically been defined as a concept that focused on “‘the uniquely timely, the spontaneous, the radically particular.'”[10] Ancient Pythagoreans thought Kairos to be one of the most fundamental laws of the universe. Kairos was said to piece together the dualistic ways of the entire universe. Empedocles was the philosopher who connected kairos to the principle of opposites and harmony. It then became the principle of conflict and resolution and was thus inserted as a concept for rhetoric.[11]

Modern rhetorical definition

In his article “Critical-Rhetorical Ethnography: Rethinking the Place and Process of Rhetoric,” Aaron Hess submits a definition of kairos for the present day that bridges the two classical applications. Hess addresses Poulakos’s view that, “In short, kairos dictates that what is said must be said at the right time.”[8] He also suggests that in addition to timeliness kairos considers appropriateness. According to Hess, kairos can either be understood as, “the decorum or propriety of any given moment and speech act, implying a reliance on the given or known”, or as “the opportune, spontaneous, or timely.”[12] Although these two ideas of kairos might seem conflicting, Hess says that they offer a more extensive understanding of the term. Furthermore, they encourage creativity, which is necessary to adapt to unforeseen obstacles and opinions that can alter the opportune or appropriate moment, i.e. kairos. Being able to recognize the propriety of a situation while having the ability to adapt one’s rhetoric allows taking advantage of kairos to be successful. Hess’s updated definition of kairos concludes that along with taking advantage of the timeliness and appropriateness of a situation, the term also implies being knowledgeable of and involved in the environment where the situation is taking place in order to benefit fully from seizing the opportune moment.

Hess’s conflicting perspective on kairos is exemplified by the disagreement between Lloyd F. Bitzer and Richard E. Vatz about the rhetorical situation. Bitzer argues that rhetorical situations exist independent of human perspective; a situation invites discourse. He discusses the feeling of a missed opportunity to speak (kairos) and the tendency to later create a speech in response to that unseized moment.[13] However, Vatz counters Bitzer’s view by claiming that a situation is made rhetorical by the perception of its interpreter and the way which they choose to respond to it, whether with discourse or not. It is the rhetor’s responsibility to give an event meaning through linguistic depiction.[14] Bitzer’s and Vatz’s perspectives add depth to Hess’s ideas that kairos is concerned with both timeliness and appropriateness. On one hand, Bitzer’s argument supports Hess’s claim that kairos is spontaneous, and one must be able to recognize the situation as opportune in order to take advantage of it. On the other hand, Vatz’s idea that the rhetor is responsible reinforces Hess’s suggestion of the need to be knowledgeable and involved in the surrounding environment in order to fully profit from the situation.

According to Bitzer, Kairos is composed of exigence, audience, and constraints. Exigence is the inherent pressure to do something about a situation immediately, with the action required depending on the situation. The audience are the listeners who the rhetor is attempting to persuade. Constraints are the external factors that challenges the rhetors ability to influence, such as the audience’s personal beliefs and motivations.[15]

Additionally, factors such as cultural background, previous social experiences, and current mood, can influence the capacity to see and understand the correct and opportune moment of action.[15]

Thus, the difficulty of using kairos in a modern rhetorical setting is understanding and working within its constraints, while also carefully considering unexpected situations and encounters that arise, in order to present one’s rhetorical argument as naturally as possible.[15]

‘Kairos’ modern English definition is vague. There is no one word in today’s English language that completely encompasses the definition of kairos, similar to that of EthosLogos, and Pathos. In his article “The Ethics of Argument: Rereading Kairos and Making Sense in a Timely Fashion,” Michael Harker says, “Like the ‘points’ on the rhetorical triangle, the meaning of kairos is not definitive but rather a starting point for grasping the whole of an argument.”[16] Kairos’ inclusion in modern composition has not been implicitly made, but there are undertones. Various components of kairos are included in modern composition and have made profound effects on modern composition theory.[17]

Kairos’ purpose in modern rhetoric is mostly focused on the placement of logos, pathos, and ethos. Kairos is used as a “starting point” in modern rhetoric. Kelly Pender’s article “‘Kairos’ and the Subject of Expressive Discourse” states the inclusion of kairos within discourse “would try to shift the focus of personal writing from the writer’s experiences and emotions to a broader perspective that explicitly concentrates on the rhetorical situation…”[18] Kairos is an expressive inclusion within the overall subject of discourse, and one that has an effect on the entire rhetoric.

In Christian theology

In the New Testament, “kairos” means “the appointed time in the purpose of God,” the time when God acts (e.g. Mark 1:15: the kairos is fulfilled and the kingdom of God is at hand). “Kairos” (used 86 times in the New Testament)[19] refers to an opportune time, a “moment” or a “season” such as “harvest time,” [20] whereas “chronos” (used 54 times)[21] refers to a specific amount of time, such as a day or an hour (e.g. Acts 13:18 and 27:9). Jesus makes a distinction in John 7:6 between “His” time and “His brothers‘” time: paradoxically, it is “always” (Greekπάντοτε) his brothers’ time. In the context, they can go to Jerusalem any time they wish.

In the Eastern Orthodox and Eastern Catholic churches, before the Divine Liturgy begins, the Deacon exclaims to the Priest, ‘Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ’ (Kairos tou poiēsai tō Kyriō), i.e. “It is time [kairos] for the Lord to act”, indicating that the time of the Liturgy is an intersection with Eternity.

In The Interpretation of History, neo-orthodox Lutheran theologian Paul Tillich made prominent use of the term. For him, the kairoi are those crises in history (see Christian existentialism) which create an opportunity for, and indeed demand, an existential decision by the human subject – the coming of Christ being the prime example (compare Karl Barth‘s use of Geschichte as opposed to Historie). In the Kairos Document, an example of liberation theology in South Africa under apartheid, the term kairos is used to denote “the appointed time,” “the crucial time” into which the document or text is spoken.

In science

In Hippocrates’ (460-357 B.C.E) major theoretical treatises on the nature of medical science and methodology, the term “kairos” is used within the first line. Hippocrates is generally accepted as the father of medicine, but his contribution to the discourse of science is less discussed. While “kairos” most often refers to “the right time,” Hippocrates also used the term when referencing experimentation. Using this term allowed him to “express the variable components of medical practice more accurately.” Here the word refers more to proportion, the mean, and the implicit sense of right measure.

Hippocrates most famous quote about kairos is “every kairos is a chronos, but not every chronos is a kairos.” [22]

In A Rhetoric of Doing: Essays on Written Discourse in Honor of James L. Kinneavy by Stephen Paul Witte, Neil Nakadate, Roger Dennis Cherry also discusses the art of kairos in the field of science. Citing John Swales, the essay notes that the introduction sections of scientific research articles are nothing more than the construction of openings. This idea derives from the spatial aspect of kairos, or the creation of “an opening,” which can be created by writers and discovered by readers. This opening is the opportune time, or kairos. Swales created what he called the “create a research space” model, wherein kairos, or an opening, was constructed. It consisted of four rhetorical moves. 1.) establishing the field. 2.) summarizing previous research. 3.) preparing for present research, and 4.) introducing the present research. The third step is one where a gap in previous research is indicated, thus creating the need for more information. The writer constructs a need, and an opening. Because kairos emphasizes change, it is an important aspect of science. Not all scientific research can be presented at the same time or in the same way, but creating an opening makes it possible to construct the right time.[23]

This can easily be related back to Hippocrates statement that not every opening is an opportunity. Yet, in science, the message can be adapted in such a way that chronos becomes kairos.

The idea can also be expressed in the words of Carolyn M. Glasshoff who wrote that, specifically in the field of scientific writing, “any text must be influenced by the kairos that exists both before the text is created and during the presentation. In addition, each text helps create a new kairos for texts that come after.” [24]

In digital media

The historical context of the definition of kairos may make the concept appear outdated. However, the relevancy of kairos is at its peak as the world has rapidly transformed into a society dependent on digital technology. In order to recognize how kairos can be applied to online media and the challenges that occur as a result, a broad definition of the term is required. One definition makes the application of kairos to digital media easy to recognize, as it states kairos can be referred to as particular moment in which success is achieved when an opening is pursued with force.[25] This definition prompts a main issue within the application of kairos to online content: if timing is crucial to the message of communication that is being received, how can we communicate effectively online, where anything can be published at any time?

The difficulty with modern rhetoric in the digital space is that the audience is less easily influenced by the rhetor. As such, it is difficult for rhetors to utilize kairos to the best of their abilities. Due to the nature of which modern audiences in the electronic age consume media, it is highly possible that they are multi-tasking, with their attention divided among multiple sources. This difficulty is compounded with the fact that this audience can consume discourse at different times, in different places, and through varying mediums. As a result, the audience is able to assign encountered discourse at various levels of personal priority. With this, they are able to discern which discourse they think is vital or interesting, and discard those they deem trivial or unworthy of their attention.[6]

There are also multiple external factors that lead to the difficulty in using kairos in a modern setting. Since computer hardware, software, and even the underlying operating system all differ between people, it is difficult for the orator to take account for every permutation possible. Couple this with the lack of a true shared community online, since such virtual “cloakroom communities” are only temporary, and the difficulties in using kairos in the digital age becomes painfully clear.[6]

Some scholars studying kairos in the modern digital sphere argue that the aspects of body/ identity, distribution/ circulation, access/ accessibility, interaction, and economics are handled differently in an online setting and therefore messages that are sent digitally need to be altered to fit the new circumstances. In order to reach online audiences effectively, scholars suggest that context of the information’s use, which includes considerations of legal, health-related, disciplinary, and political factors paired with smart rhetorical thinking can solve the issue of miscommunicated messages distributed on online forums.[26]

See also

Notes

 1. ^ Liddell and Scott, Greek-English Lexicon.
 2. ^ “(Dictionary Entry)”Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon. Retrieved 2015-07-13.
 3. ^ Stephenson,Hunter W. (2005) “Forecasting Opportunity: Kairos, Production, and Writing, p.4. University Press of America: Oxford
 4. ^ White, Eric Charles. Kaironomia : on the will-to-inventOCLC 21688820.
 5. ^ Drabinski, Emily (September 2014). “Toward a Kairos of Library Instruction”The Journal of Academic Librarianship40 (5): 480–485. doi:10.1016/j.acalib.2014.06.002ISSN 0099-1333.
 6. Jump up to:a b c Thompson, Gary (2012). “Electronic Kairos”. Cybercultures. At the Interface / Probing the Boundaries. 83doi:10.1163/9789401208536_002ISBN 9789401208536.
 7. ^ E. C. White, Kaironomia p. 13
 8. Jump up to:a b c Poulakos, John (1983). “Toward a Sophistic Definition of Rhetoric”. Philosophy and Rhetoric16 (1): 35–48.
 9. ^ Kinneavy, James; Catherine Eskin (2000). “Kairos in Aristotle’s Rhetoric”. Written Communication17 (3): 432–444. doi:10.1177/0741088300017003005.
 10. ^ Paul, Joanne (Spring 2014). “The use of Kairos in Renaissance Political Philosophy” (PDF)Renaissance Quarterly67 (1): 43–78. doi:10.1086/676152JSTOR 10.1086/676152.
 11. ^ Carter, Michael (Autumn 1988). “Stasis and Kairos: Principles of Social Construction in Classical Rhetoric”. Rhetoric Review7 (1): 101, 102. JSTOR 465537.
 12. ^ Hess, Aaron (2011). “Critical-Rhetorical Ethnography: Rethinking the place and Process of Rhetoric”. Communication Studies62 (2): 138. doi:10.1080/10510974.2011.529750.
 13. ^ Bitzer, Lloyd (January 1968). “The Rhetorical Situation”. Philosophy and Rhetoric1: 1–16.
 14. ^ Vatz, Richard (1983). “The Myth of the Rhetorical Situation”. Philosophy and Rhetoric6 (3): 155–60.
 15. Jump up to:a b c Gelang, Marie (2012). “Kairos, the Rhythm of Timing”. Thamyris/Intersecting: Place, Sex & Race26: 89–101.
 16. ^ Harker, Michael (September 2007). “The Ethics of Argument: Rereading Kairos and Making Sense in a Timely Fashion”. College Composition and Communication59 (1): 80. JSTOR 20456982.
 17. ^ Harker, Michael (September 2007). “The Ethics of Argument: Reread Kairos and Making Sense in a Timely Fashion”. College Composition and Communication59 (1): 85. JSTOR 20456982.
 18. ^ Pender, Kelly (Fall 2003). “Kairos” and the Subject of Expressive Discourse”. Composition Studies31 (2): 96. JSTOR 43501556.
 19. ^ Strong’s Greek Concordance
 20. ^ Matthew 21:34
 21. ^ Strong’s Greek Concordance
 22. ^ Sipiora, Phillip; Baumlin, James S. (2002). Rhetoric and Kairos: Essays in History, Theory, and Praxis. New York: State University of New York Press. pp. 97–99. ISBN 9780791452332.
 23. ^ Witte, Stephen; Nakadate, Neil; Cherry, Roger (1992). A Rhetoric of Doing: Essays on Written Discourse in Honor of James L. Kinneavy. SIU Press. pp. 312–313. ISBN 9780809315321.
 24. ^ Glasshoff, Carolyn M. “Gore ‘s Science The Kairos Of An Inconvenient Truth And The Implications For Science Writing”University of Central Florida STARS. University of Central Florida.
 25. ^ Sheridan, David (2009). “Kairos and New Media: Toward a Theory and Practice of Visual Activism”Enculturation.
 26. ^ Porter, James (2009). “Recovering Delivery for Digital Rhetoric” (PDF)Computers and Composition26 (4): 207–224. doi:10.1016/j.compcom.2009.09.004.

Further reading

 • Mick Doherty, “Kairos: Layers of Meaning” (Dept of English, Texas Tech University)
 • Jack London. “To Build a Fire.” Lost Face. New York: The Macmillan Company, 1910.
 • Paolo Moreno, L’attimo fuggente in Archeo magazine (XXII, 10, 260), October 2006, pp. 114–117.
 • R. B. Onians, The Origins of European Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), pp. 343–49
 • Leonard Sweet, Missed Moments (Rev. Magazine Jan/Feb 2005), pp. 36
 • E. C. White, Kaironomia: on the will to invent (Ithaca and London: Cornell University Press, 1987)
 • Mark R Freier, “Kairos: In the Midst of Ordinary Time, Kairos Happen!”
 • Frank Kermode, “Fictions,” in The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (New York: Oxford University Press, 1967), pp. 46–52
 • Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Kairos

 

Huisstijldragers  brainstorm A t/m Z

Animatie

Auto belettering

Baseball cap (in 4 kleuren, zwart,  wit, logo kleur groen en logo kleur rood)

Brochure daklozen uitkering en briefadres

Daklozen jas / Slaapzak met Kairos Mythologie

Cliënten ordner

Gids voor thuislozen

Kairos Graffiti

Kairos Kunstwerken

Korte broek  (in 3 kleuren, zwart, logo kleur groen en logo kleur rood)

Logo kleuren
Rood =
Groen =

Parkajas (in 3 kleuren, zwart, logo kleur groen en logo kleur rood)

Pen

Poloshirt (in 3 kleuren, zwart, logo kleur groen en logo kleur rood)

Poster

Rode baseball caps
https://www.google.com/search?q=rode+baseball+caps&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM75yav-HsAhVMgaQKHVJlBEcQ2-cCegQIABAA&oq=rode+baseball+caps&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYOgYIABAKEBhQl4gIWOWnCGD7qQhoAHAAeACAATuIAYwFkgECMTOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=x72eX8zvBcyCkgXSypG4BA&bih=969&biw=1920

https://www.underarmour.nl/nl-nl/herenpet-ua-blitzing-3.0/1305036.html?dwvar_1305036_color=600&dwvar_1305036_size=M%2FL&cid=PLA%7cNL%7cBR%7cggl%7call%7c%7call%7call%7call%7cnl+shopping+branded+accessories%7c%7c31489539134%7c%7bcampaign%7d%7c%7baccount%7d&&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP6957tm3wQY4RCQBO2bKAjJ0O_1c1jGnoDWKBYMDevBV0y9vcLozsKLIaAgryEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

bol.com | Feestpet Mario / loodgieter rood voor dames en heren - baseball cap - verkleed pet /...

Maar dan met ons logo

Ralph Lauren Pet met logo • Rood • de Bijenkorf

Rode bodywarmer
Superdry Gewatteerde bodywarmer met hoogglanzend ontwerp

https://www.superdry.nl/products?product_id=4047180&source=googleshopping&locale=nl-BE&nst=0&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP697JSROcQSkQAZ0T5oTNCZCCLl3LJbgNXB_t-wbtr6pfPUbTWNrD1SEaAgznEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Superdry Ella bodywarmer

https://www.superdry.nl/products?product_id=4077163&source=googleshopping&locale=nl-BE&nst=0&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP694pzs8lehcnlPqNHO4lPz7jiGuS9Gmtr9380f5gAgqqB2q6Y4ypIfoaAoRJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Verder zoeken
https://www.google.com/search?q=rode+bodywarmer&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYr9O-vuHsAhVR4aQKHa8lB0AQ2-cCegQIABAA&oq=rode+bodywarmer&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgQIABAYMgQIABAYOgYIABAHEB5Q131Y1YEBYJSKAWgAcAB4AIABMogBZJIBATKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=B72eX5iQA9HCkwWvy5yABA&bih=969&biw=1920

Rode koffer
Rode Eastpak Koffers online kopen? Vergelijk op Koffers.shop

Rode laptop tas
Rode Laptoptassen online kopen? Vergelijk op Tassenshoponline.nl

Schoudertassen | Fun en Feest

Case Logic Laptoptas 15,6'' Rood - Coolblue - Voor 23.59u, morgen in huis

bol.com | Targus Classic Laptoptas / 13-14,3 Inch / Zwart/Rood

bol.com | Ecowings Mountain Panda Laptoptas van autoband - rode rits

HP 15,6-inch (39,62-cm) Duotone rode tas (Y4T18AA#ABB) kopen » Centralpoint

HP 15.6 Duotone Red BriefCase Laptoptas – Zwart, Rood
Productcode: Y4T18AA#ABB  |  EAN/UPC: 0190780443811
Bron: https://www.centralpoint.nl/notebooktassen/hp/15-6-duotone-red-briefcase-art-y4t18aaabb-num-6428239/

Rode 17 inch Laptoptas kopen? Kijk snel! | bol.com

Port Designs Laptoptassen vinden | Bewinkel

https://www.jmpromotions.nl/tassen-bedrukken/laptoptassen-bedrukken/goedkope-laptoptassen/

https://www.beterleven.net/Laptoptas-Feuerwear-Scott-15-inch-gerecyclede-brandslang

Rode laptoptassen kopen | BESLIST.nl | Lage prijs

https://www.zilte.nl/laptop-eco-tas-rood.html

Rode Mini

Rode Mini Cooper-auto redactionele stock afbeelding. Afbeelding bestaande uit model - 98597894

 

Rode scooter

Rode scooter in Italiaanse straat van Tammo Strijker op canvas, behang en meer

Rode Schuldhulp map

Rode schrijfmap

Thermo werkbroek (in 3 kleuren, zwart, logo kleur groen en logo kleur rood)

Visitekaartjes (met nieuwe logo, variant met cartoon op de achterzijde)

Website kleuren doorvoeren