Hoera eindelijk briefadres informatie

Enschede, 01-11-2020

Na een jaren lange strijd zet Enschede nu deels de briefadres informatie online.

Het is een eerste goede stap in de juiste richting. Vooral omdat er door de Corona crisis nu veel nieuwe bankslapers ontstaan, die moeten overleven zonder inkomen. Zij komen zeker niet rond met hun inkomen. In Amsterdam komen er nu al 5 nieuwe economische daklozen per dag erbij.

Maar er ontbreekt nog het één en ander in de informatie over de exacte rechten over het briefadres en de daaraan verbonden rechten voor een bijstandsuitkering, zie de ontbrekende informatie, verderop in deze pagina.

Huidige situatie op de site van de gemeente Enschede https://www.enschede.nl/search/site/briefadres

https://www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/verhuizen/briefadres-aanvragen

Briefadres aanvragen

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of een kennis. Dit heet een briefadres. Op het briefadres woont u niet, maar ontvangt u alleen uw post. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar uw familielid, vriend of kennis woont. De persoon van wie u het adres mag gebruiken moet daar toestemming voor geven. 

Aanvragen:
Een briefadres vraagt u aan door een mail te sturen naar adresonderzoek@enschede.nl(externe link). Schrijf in de mail:

 • Uw naam;
 • Uw BSN;
 • Uw telefoonnummer;
 • De reden waarom u een briefadres nodig heeft.

Of u belt 14 053 om een briefadres aan te vragen.

De gemeente belt u binnen 2 werkdagen om uw aanvraag te bespreken.

Kosten
Het aanvragen van een briefadres is gratis.

Goed om te weten: de gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u verkeerde informatie doorgeeft.

Voorwaarden
Voeg altijd onderstaande documenten toe aan uw aanvraag. Zo kunnen wij u sneller helpen:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Schriftelijke toestemming van de persoon van wie u het adres mag gebruiken. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier.

Voeg de onderstaande documenten alleen toe als het voor u geldt:

 • (Een kopie van het) huur- of koopcontract als u een andere nieuwe woning heeft, maar hier nog niet ingeschreven kan worden.
 • (Een kopie van het) contract of de overeenkomst van bijvoorbeeld een zorginstelling of een gevangenis.
 • Een document waaruit blijkt dat u korter dan 8 maanden in het buitenland woont. Bijvoorbeeld een kopie van een retourvliegticket, stageovereenkomst of een brief van uw werkgever.

Het gebruik van een briefadres is meestal een tijdelijke oplossing.

Bijzonderheden
Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

 • U bent dak- of thuisloos;
 • U kunt tijdelijk niet in uw eigen huis wonen vanwege een echtscheiding of een breuk in een lange relatie;
 • U heeft een tijdelijke oplossing nodig, omdat u een nieuwe woning krijgt en u al uit uw oude woning vertrekt;
 • U heeft een ambulant beroep en hebt daarom geen vast woonadres. U bent bijvoorbeeld binnenvaartschipper of circusartiest;
 • U gaat korter dan 8 maanden naar het buitenland. En u heeft uw woning onderverhuurt of opgezegd;
 • U verblijft in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis) of een blijf-van-mijn -lijfhuis;
 • U verblijft in een instelling voor kinderbescherming;
 • U zit in de gevangenis.

Goed om te weten: Heeft u een bijstandsuitkering en geen vast woonadres? Bel dan eerst met de afdeling Werk en Inkomen op telefoonnummer 14 053.

Informatie voor de persoon die toestemming geeft om het adres te gebruiken

Deze persoon is meestal de hoofdbewoner of iemand ouder dan 18 jaar die toestemming mag geven.
Houd bij het geven van toestemming rekening met deze dingen:

 • dat u ervoor zorgt dat u de post geeft aan de persoon aan wie het geadresseerd is;
 • dat u verplicht informatie moet doorgeven aan de gemeente als de persoon een woonadres heeft en dit niet aan de gemeente doorgeeft;
 • dat u niet verantwoordelijk bent voor eventuele schulden van de persoon die uw adres als briefadres gebruikt;
 • dat het geen gevolgen heeft voor uw aanslag gemeentelijke belastingen en toeslag(en).

Goed om te weten: Heeft u een bijstandsuitkering en geeft u toestemming voor een briefadres? Bel dan eerst met de afdeling Werk en Inkomen op telefoonnummer 14 053.

Bron: https://www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/verhuizen/briefadres-aanvragen

Aanvulling van de ontbrekende informatie

Behalve een briefadres bij een familielid of kennis (inwonende verklaring) kunt u als dak- en thuisloze ook een tijdelijk briefadres krijgen bij de centrumgemeenten. Enschede is een centrumgemeente waar u dus een bijstandsuitkering kunt aanvragen. Zie de site Antwoord op Bijstand, sectie woonsituatie, in deze. 

In Enschede zijn de volgende 3 mogelijkheden beschikbaar om een briefadres te krijgen bij een locatie van de gemeente Enschede:

 1. Wijkteam Noord en de SMD

Molenstraat 50
7514DK Enschede
Briefadres voor de reguliere klanten, zoals bankslapers, zelfredzame daklozen na een scheiding e.d.

 1. Tactus Verslavingszorg

Ripperdastraat 8,
7511 JR Enschede
Briefadres voor verslaafden

 1. Jarabee, Stichting voor Jeugdzorg in Twente

Thuislozen team Jongeren onder de 27
Velveweg 55
7533 XE Enschede
Briefadres dak- en thuisloze Jongeren onder de 27 jaar.

Wijkteam route
In Enschede werd u tot kort geleden nog verplicht om u eerst bij het Wijkteam te melden als u een briefadres van de gemeente wilde krijgen, het gaat hierbij om de 3 hiervoor genoemde varianten. U moet erop staan dat het Wijkteam de aanvraag voor het briefadres met bijstandsaanvraag voor u in werking zet. U moet vragen om een beschikking, van de claimafdeling (Werk & Inkomen) zodat u een voor beroep vatbare beslissing in handen krijgt. Of u belt nu 14 053 om een briefadres aan te vragen. Graag horen wij van u hoe of dit goed werkt.

Brief aan College van B&W route
Het aanvragen van een briefadres bij een centrumgemeente kan volgens de wet ook anders namelijk door een brief te schrijven aan het College van B&W.  Zie de voorbeeld brief.

De essentie van het briefadres in combinatie met een bijstandsuitkering
Ingevolge het Bijstandsbesluit adreslozen zijn er 43 gemeenten aangewezen (de zgn. centrumgemeenten), waaronder de gemeente Enschede, die een WWB aanvraag (bijstand) van een dak- en/of thuisloze in behandeling dient te nemen. Ex artikel 41, tweede lid WWB dient bovenvermelde aanvraag te worden ingediend bij het college van Burgemeester & Wethouders

Duur van het briefadres
Het briefadres wordt maximaal voor 3 x 3 maanden gegeven. U krijgt een briefadres in eerste instantie voor 3 maanden, waarna gekeken wordt of verlenging nodig en mogelijk is voor nog een periode.

Diep verborgen
De informatie staat niet heel erg zichtbaar op de site. U moet al bekend zijn met het begrip briefadres om de informatie te vinden. En de informatie in de sectie bijzonderheden is niet transparant over andere mogelijkheden dan het inwonende briefadres. Het briefadres bij de gemeentelijke locaties wordt niet uitgelegd. Er wordt ons inziens nog steeds informatie selectief gedeeld of achtergehouden. Hierdoor wordt het feitelijk nog steeds moeilijk gemaakt om uw recht te halen.

Recht halen
Binnenkort treft u hier onze uitgebreide brochure aan met meer informatie over uw rechten in zake het briefadres en een bijstandsaanvraag. De preview van de cover, ziet u hieronder.

Momenteel geen bijstand en geen briefadres
Als u  momenteel geen bijstand heeft en ook geen briefadres dan kunt u ook een briefadres en tevens een bijstandsuitkering aanvragen.
Dus niet alleen zoals hiervoor stond:
Goed om te weten: Heeft u een bijstandsuitkering en geen vast woonadres? Bel dan eerst met de afdeling Werk en Inkomen op telefoonnummer 14 053.

Het geldt dus nadrukkelijk ook als u geen bijstandsuitkering heeft, dat u een bijstandsuitkering kunt aanvragen op een briefadres.
Dit is namelijk de essentie van de opdracht van een centrumgemeente, zie hier de sectie woonsituatie, in zake een bijstandsaanvraag voor dak- en thuislozen. 

Nuttige aanvullende bronnen i.v.m. briefadres en dakloosheid:
Bijstand aan de thuisloze dakloze of de adresloze dakloze door Ingeborg Lunenburg
Beschermd wonen: toetsen op regiobinding toegestaan Ingeborg Lunenburg
Besschermd wonen: welke gemeente moet verlenen Ingeborg Lunenburg 
De Monitor Uitzending Gemeenten weigeren daklozen in te schrijven in de Basisregistratie personen
Circulaire+BRP+en+briefadres+definitief+ingangsdatum+7-11-2016
Stappenplan+inschrijven+BRP+op+briefadres
Kamer vragen over spookburgers
Nationale Ombudsman Rapport 2016-110 Een mens leeft, een systeem niet
Nationale Ombudsman Brief gemeenten 201809896 voor publicatie website
De monitor zonder briefadres besta je feitelijk niet.
Gemeenten weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen 
40 procent gemeenten geeft geen extra steun aan dakloze mensen na weigering briefadres
Zelfredzaamheid is een vloek voor een dakloze
Geen plek in de opvang voor zelfredzame dakloze
Substantieel meer betaalbare woningen nodig voor huisvesting economische daklozen
Leger des Heils luidt de noodklok over daklozencrisis in Nederland
Een briefadres houdt de pechman in leven
Leger des heils luid noodklok
Pilot Leger des Heils en Humanitas Onderdak 
https://schuldhulpmaatje.nl/samenwerking-schuldhulpmaatje-en-leger-des-heils/ 

Meldpunt misstanden
Ook komen wij graag in contact met mensen die in het verleden of recent nog tevergeefs of met zeer veel moeite een briefadres met bijstandsuitkering hebben proberen te krijgen in Enschede.
U kunt dit melden via het contactformulier.