Dakloze jongeren

Jongeren komen structureel geld te kort volgens onderzoek van Humanitas Onderdak. Dit maakt dat ze snel kans lopen om af te glijden, als er geen sociaal netwerk is of als ouders niet (meer) betrokken zijn. Het aantal daklozen is in de afgelopen 9 jaar verdubbeld. Het aantal jonge daklozen, tussen 18 en 30 jaar, is in deze periode zelfs verdrievoudigd. Deze cijfers zijn schattingen, exacte cijfers ontbreken. De cijfers zijn bovendien exclusief de jongeren
die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.