Daklozen in de knel zonder briefadres

 

26 januari 2019, 09:12 
Zonder briefadres is het lastig om een uitkering of zorgverzekering te krijgen. Maar gemeenten weigeren daklozen regelmatig zo’n briefadres: hun aanvraag ervoor wordt vaak afgewezen. Dat betekent dat daklozen, die toch al kwetsbaar zijn, zonder inkomen en zorg komen te zitten. Dat blijkt uit een enquête die De Monitor (KRO-NCRV) deed onder de honderd grootste gemeenten.

Zo blijkt dat Rotterdam bijna een derde van de aanvragen voor een briefadres afwijst, Amsterdam en Hilversum twee derde, en Groningen ‘maar’ 10 procent. Daarnaast zijn er relatief weinig gemeenten die extra ondersteuning geven aan mensen die geweigerd zijn.

,,Schrikbarend”, vindt Rina Beers van de Federatie Opvang. Zonder een briefadres en uitkering dreigen mensen volgens haar in de criminaliteit en prostitutie te belanden. ,,Ik zou het liefst willen dat in de wet wordt opgenomen dat de gemeente verplicht is mensen in te schrijven, net zo goed als dat de burger verplicht is om zich in te schrijven. Dus dat er een wederkerigheid is.”

In vrijwel alle gemeenten moeten daklozen voor de aanvraag in detail aangeven waar ze de komende drie maanden verblijven. Zo wordt in de aanvraagformulieren voor een briefadres precies gevraagd waar en wanneer hij/zij nu en de komende tijd zal overnachten. Een bijna ondoenlijke opgave voor mensen die vaak niet eens weten waar ze dezelfde avond zullen slapen, stelt De Monitor.(ANP) 

25 oktober 2020, 09: 14:49 – De situatie in Enschede 
Met name Enschede is niet transparant over de wettelijke regels om een briefadres te kunnen krijgen. Zowel op de website van de gemeente Enschedehet WijkteamOnline HulpTactushet Leger des HeilsHumanitas onderdak, Het geldkompas en de SMD wordt geen informatie over het briefadres gegeven. Enschede onthoudt hiermee essentiële informatie, waardoor een hele groep mensen in Enschede geen toegang tot een bijstandsuitkering hebben, of heel moeilijk. Deze groep komt zeker niet rond in Enschede.  Zij zijn compleet buiten beeld en blijven mede door het handelen van de gemeente Enschede in een uitzichtloze situatie zitten. 

Door de gemeente Enschede wordt niet bijgehouden hoeveel mensen zich melden voor een briefadres. Er is dus ook niet bekend hoeveel mensen afgewezen worden voor een briefadres. Onbekend is wat er daarna met de mensen gebeurt die vastlopen op het niet verkrijgen van het briefadres.