Briefadres

Het briefadres is van levensbelang voor met name de bankslapers. Dit zijn nieuwe dak- en thuislozen, zonder verslavingsproblematiek. Met een briefadres kunnen deze nieuwe daklozen, die vaak in de problemen zijn gekomen door scheiding, baanverlies, faillissement, schulden en andere levensgebeurtenissen, weer hun leven op de rit krijgen.

De bankslaper slaapt bij vrienden en familie en heeft vaak totaal geen inkomen. De bankslaper bevindt zich in een uitzichtloze situatie, het briefadres is de eerste stap uit de problemen. De Nationale Ombudsman heeft hier ook al op gewezen in het rapport “Een mens leeft, een systeem niet”. 

Enschede is een onbetrouwbare centrumgemeente, die op geen enkele website informatie geeft over de briefadres procedure, die wettelijk verplicht is. Zij onthoudt hiermee een complete groep mensen de juiste informatie om hun recht te halen.

Bankslapers zijn in Enschede compleet buiten beeld. Ook is bij de gemeente Enschede de omvang van deze groep onbekend. Dit is bevestigt door zowel Bureau Kwiz, de opsteller van het rapport “Rondkomen met een inkomen” en door Bureau Breuer Intraval, die voor het laatst in 2016 “De monitor Maatschappelijke opvang” voor Enschede heeft ontwikkeld.

Door de gevolgen van de Corona crisis zal de groep bankslapers gaan stijgen. In Enschede zal dus de bankslaper beter geholpen moeten worden.

Het Sociaal Steunpunt wil de toegang tot het briefadres in Enschede veranderen. Bovendien wil zij de groep bankslapers sneller uit de problemen helpen, met de juiste informatie en praktische hulp.